Skrattsalva som lindring - Humor, skratt och välbefinnande

Henny Olsson, Harriet Backe

Sammanfattning


Det finns samband mellan humor och lek, där båda är präglade av frivillighet. Humorleken kan verka såväl stressavledande som befrämjande för vårt välbefinnande. Det finns en överensstämmelse mellan en persons känsla för gemytlig humor och hans/hennes sociala nätverk. I humorcirklar tillvaratas humorns möjligheter och ifrågavarande interventionsstudie visar på deltagarnas ökade välbefinnande och ökade sociala kontakter. Humorinterventionen har utarbetats av Olsson och har med framgång använts vid flera humorcirklar.


Nyckelord


humor;lek;välbefinnande;interventionsstudie;humorintervention

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!