Regelverk och praxis - hälso- och sjukvård åt asylsökande

Bo Jordin

Sammanfattning


Vid en uppföljning som gjordes av Socialstyrelsen av hälso- och sjukvård åt asylsökande i Stockholm 2000 kunde beläggas att bara 9 procent genomgick hälsoundersökning. Landstinget kunde i detta fall inte redovisa några rutiner för att säkerställa att hälso-samtal verkligen erbjöds de asylsökande. Man kunde heller inte visa några rutiner för hur vården till de asylsökande följdes upp.


Nyckelord


Socialstyrelsen;hälso- och sjukvård;asylsökande;Stockholm;uppföljning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!