Hälsofrämjande introduktion - en teoretisk genomgång med praktiska implikationer

Karin Johansson Blight, Fredrik Lindencrona

Sammanfattning


Flyktingars livssituation och dess påverkan på hälsa, ohälsa och sjukdom bör ses i ett helhetsperspektiv, som inkluderar person, händelse och det sammanhang som flyktingen befinner sig i ...


Nyckelord


hälsofrämjande sjukvård;flyktingar;hälsa;forskning

Fulltext:

PDF PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!