SAMHÄLLSARBETE I TIDEN – ANGELÄGET OM FRAMTIDENS UTMANINGAR

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recension av följande bok:

Författare: Stefan Sjöberg och Päivi Turunen (redaktörer)

Titel: Samhällsarbete. Aktörer, arenor och perspektiv.

Lund: Studentlitteratur (389 sidor), 2018.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!