Hur mår nyanlända flyktingar med tillfälligt uppehållstillstånd?

Linnea Johannesson, Ragnar Westerling

Sammanfattning


2016 kom den tillfälliga lag som innebar en övergång från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. Studier i andra länder med tillfälliga uppehållstillstånd har visat att dessa flyktingar har sämre psykisk hälsa än flyktingar med permanent uppehållstillstånd. Syftet med denna studie var att undersöka om typ av uppehållstillstånd har betydelse för den psykiska hälsan hos nyanlända flyktingar i Sverige. Studien baserades på en enkätundersökning. Fyra av tio nyanlända flyktingar hade nedsatt psykiskt välbefinnande och andelen var högre hos de med tillfälligt än hos de med permanent uppehållstillstånd. Ett samband mellan tillfälligt uppehållstillstånd och nedsatt psykiskt välbefinnande kunde ses också när effekter av andra faktorer togs bort. Resultaten talar för att en återgång till permanenta uppehållstillstånd skulle gynna nyanländas psykiska hälsa.


 

In 2016 a temporary law was implemented in Sweden, implicating a switch from permanent to temporary residence permits. In other countries that apply temporary protection, studies have shown a worse mental health outcome than if granted permanent residency. The aim of this survey based study was to analyze if residence status had an impact on the mental health of newly arrived refugees in Sweden. Four out of ten newly arrived refugees had impaired mental wellbeing. The proportion was higher among temporary than permanent residence permit holders. An association between temporary residence permits and impaired mental wellbeing remained after controlling for other factors. The results imply that a re-establishment of permanent residence permits would benefit mental health of newly arrived refugees.


Nyckelord


Migration och hälsa; psykisk hälsa; välbefinnande; asylsökande; etablering

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!