Tjugo år av nordiskt samarbete i hälsofrämjande forskning

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


 

I det senaste numret av Scandinavian Journal of Public Health presenteras utvecklingen av samarbetet för nätverket Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN) och de åtta konferenser nätverket hitintills organiserat. Konferensserien av nordiska hälsofrämjande (Health Promotion Research) forskningskonferenser startade genom ett samarbete mellan två av Världshälsoorganisationens samarbetscentra (WHO Collaborative Centres) i början av 1990-talet.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!