Utsatthet och hemlöshet - att se framåt

Jan Halldin

Sammanfattning


Denna artikel diskuterar utsatthet/hemlöshet i ett framtidsperspektiv. Ämnet belyses från tre perspektiv nämligen forskning, utbildning och klinik. Åtta ansatser för forskning om utsatthet/ hemlöshet presenteras. Författaren argumenterar för mer kunskap i läkarutbildningen om hemlöshet. Slutligen argumenteras för återinrättande av socialläkarverksamhet utifrån författarens erfarenheter
This article discusses disadvantage and homelessness in a future prospect. The matter is illustrated from three perspectives: research, education and clinical treatment. Eight suggestions for research about disadvantage/homelessness are presented. The author argues in favour of increased knowledge about homelessness in the medical training. According to previous experience of the author, the re-introduction of social medical officer´s teams should be considered. Key words: disadvantage, homelessness, research, education, clinical treatment, social medical officer´s teams.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!