Hur kan vi utveckla ”Embodied Compassion” på våra arbetsplatser? Does out of our bodies means out of our minds?

Eva Bojner Horwitz

Sammanfattning


Under de senaste åren har ett samarbete pågått mellan Karolinska institutet, Helsingfors universitet och Stanford University kopplat till compassion och embodiment. ”Co-passion” är samlingsnamnet för ett projekt som ägt rum på olika arbetsplatser i Finland under ledning av Professor Anne Birgitta Pessi. Projektet har mynnat ut i berikande kunskapsutbyten, flertal publikationer samt en bok om compassion i arbetslivet,  vilket är upprinnelsen till denna artikel. Vi sammanfattar här en konceptuell modell som illustrerar hur compassion kan se ut på arbetsplatsen utifrån ett förkroppsligat perspektiv; compassions olika ansikten beroende av kontext och utrymme, hur det känns att bevittna compassion i kroppen, hur konst kan påverka compassion samt rumsliga dimensioner av compassion.


Nyckelord


Arbetsmiljö; Compassion; Embodiment; Kulturaktiviteter; Social hållbarhet.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!