Vi och "de andra" - social hållbarhet kopplat till hur vi känner, tänker och agerar i relation till andra djur

Elin Pöllänen, Walter Osika

Sammanfattning


Hållbarhetsbegreppet omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter, och hur de är sammanlänkade. Här ligger fokus på vår relation till, och behandling av, (andra) djur och hur kunskap om detta på ett nytt sätt synliggör FNs hållbarhetsmål, och faktorer viktiga för social hållbarhet såsom mångfald, tillit, empati och medkänsla. Ett av de mest påtagliga (och avskräckande) exemplen på de inbördes sambanden mellan människor, djur och natur är köttindustrin. Genom att försöka sätta oss in i djurets perspektiv utforskas på ett nytt sätt människans psykologiska och sociala mekanismer som styr våra beteenden, såsom speciesism, karnism och kognitiv dissonans. Vi ser då hur dessa påverkar attityden mot djur såväl som människor klassificerade som “de andra”, men också att det finns mer hållbara förhållningssätt.  

Nyckelord


Kultur; natur; kognitiv dissonans; medkänsla; speciesism

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!