Att dela eller inte dela - det är frågan

Jonas Dahl, Andreas Werr

Sammanfattning


Vi har ställt oss frågan vad det är som får människor att dela sina framgångar och misslyckanden med sina kollegor – en viktig källa till lärande och social hållbarhet på arbetsplatser. Vi har särskilt undersökt vad som främjar respektive hindrar detta i sammanhang där mycket står på spel i termer av försörjning och karriärmöjligheter. För att få svar på frågan har vi undersökt två kunskapsintensiva konsultföretag och vilka överväganden konsulterna gör vid beslut att dela eller inte dela erfarenheter. Studien konstaterar att konsulternas huvudsakliga övervägande vid delningsbeslut är potentiell imagerisk snarare än potentiell nytta. Studien identifierar fem dimensioner som påverkar konsulternas bedömning av potentiell imagerisk: normkonformitet, möjligt kunskapsbidrag, relationskvalitet, samt status- och imageberoende.

Nyckelord


Erfarenhetsdelning (experience sharing); delning av misslyckanden (failure sharing); organisatoriskt lärande (organizational learning); imagerisk (image risk)

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!