Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter

Christin Mellner, Gunnar Aronsson

Sammanfattning


Både anställda och chefer rapporterar ökad stressrelaterad psykisk ohälsa vilket speglas i ökande sjukskrivningstal. Syftet med denna artikel är att anlägga och utveckla ett hållbarhetsperspektiv på arbetsvillkor, medarbetarskap och ledarskap i moderna organisationer. Fokus är social hållbarhet varmed bland annat avses kvaliteten på relationer, social och psykologisk medvetenhet, tillit och öppen kommunikation och betydelsen av ledares möjlighet till fokusering i ett uppdrag av växande komplexitet. Det är förhållanden som utgör förutsättningar för att tillvarata moderna organisationers och digitaliseringens potential för bättre livsbalans, återhämtning och hälsa. Tonvikt läggs på utveckling av individuella förhållningssätt, medvetenhet och strategier som stärker ledares förmåga att driva och leda i komplexa verksamheter, utveckla medarbetares resurser och inte minst stödja sin egen hållbarhet. Vi menar att ett välfungerande samspel mellan organisatoriska förutsättningar och individuella förhållningssätt är av stor betydelse och att det finns ömsesidig förstärkning som bidrar till utveckling av hälsofrämjande ledarskap, god arbetsmiljö och hållbar verksamhet. 


Nyckelord


Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!