Ökad förekomst av ADHD-diagnos bland ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem

Mikael Dahlberg, Mats Anderberg, Kristina Hellberg

Sammanfattning


Denna artikel redogör för förekomst av ADHD-diagnoser bland ungdomar som påbörjar öppenvårdskontakt för alkohol- och narkotikaproblem vid Maria-mottagningar i Sverige. I artikeln analyseras och diskuteras den ökande förekomsten av diagnosen i relation till ungdomarnas levnadsvillkor samt en tilltagande medikalisering och psykiatrisering av ungdomar i samhällsvård.

Nyckelord


Ungdomar, missbruk, ADHD, prevalens

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!