Medverkande skribenter

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Ett stort tack till alla vänner och kollegor som bidragit till detta temanummer!

Ett särskilt tack till Agneta Rosling som hjälpt till i arbetet med att ta fram skribenter och utan vars stöd det här temanumret inte hade blivit till.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!