Möten och relationer skapar livet självt

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Recenserad bok: Hur jag lärde mig förstå världen. Memoarer.

Författare: Hans Rosling och Fanny Härgestam

Förlag: Natur & Kultur, Stockholm (332 sidor), 2017.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!