Gör det omöjliga möjligt – en introduktion

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


 

Styrelsen för Socialmedicinsk tidskrift gav under våren 2017 redaktionen i uppdrag att göra ett temanummer om Hans Rosling. Utgångspunkten för arbetet var att försöka finna artikelförfattare som kunde ge olika perspektiv på insatser som Hans bidragit med under sin levnad. Detta diskuterades också med Agneta Rosling, Hans hustru.


Nyckelord


Hans Rosling;Hans Roslings vänner;kamrat;kamratskap;Uppsala universitet;Karolinska Institutet;Agneta Rosling;Gapminder;statistik;bubbelgraf;bubbeldiagram;global hälsa;fattigdom;utrota fattigdom;Mocambique;Vietnam;Kuba

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!