Hans Gösta Rosling – en kort biografi

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Biografi.

Nyckelord


Hans Rosling biografi;Hans Roslings liv;Hans Rosling;Gapminder;Karolinska Institutet;Uppsala universitet;Uppsala;hälsa;internationell hälsa;vänskap;Hans Roslings vänner

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!