Hans Rosling och bildandet av svenska Médecins Sans Frontières (MSF)/Läkare Utan Gränser

Ann Lindstrand, Stefan Swartling Peterson, Johan von Schreeb

Sammanfattning


När Hans Rosling år 1992 utvärderade Sidas hälsobistånd till det krigsutsatta Angola rekommenderade han myndigheten att ge alla pengar till Läkare Utan Gränser (MSF), men myndigheten lät sig inte övertygas då MSF inte följde rådande svensk biståndsdoktrin. Frustrerad över Sidas oförmåga att stötta sjukvård på världens mest utsatta platser arrangerade Hans ett möte som inspirerade till bildandet av svenska Läkare Utan Gränser. Han blev därigenom en viktig inspiratör och regelbunden talare på debatter och möten som MSF ordnade. Hans insåg att om ska man förändra en värld så räcker det inte med forskning utan det krävs också handling Troligtvis var det detta som drev honom att ständigt undervisa och stimulera yngre kollegor till att både tänka och handla. I konsekvensens namn gav han sig av för att på plats i ebola drabbade Liberia handfast bidra till att stoppa epidemin. Han genomsyrades att få andra att växa och har gett många unga studenter och kollegor runt om i världen energi att förändra världen.


Nyckelord


Sida;Läkare utan gränser;inspiratör;Médecins Sans Frontières;MSF

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!