U-landstjänst som alternativ till värnplikt – en berättelse om Aktionsgruppen för fredstjänst (AFF)

Dag Hydén, Bo JA Haglund

Sammanfattning


Aktionsgruppen för fredstjänst (AFF) startade 1967 efter det att riksdagen året innan röstat om en ny lag om vapenfri tjänst och därvid avslagit att u-landstjänst skulle vara ett alternativ. Vid alla svenska universitetsorter som vid den tidpunkten hade medicinarutbildning bildades nu AFF-grupper, sammanlagt cirka 200 medicinstuderande. Ett gemensamt program antogs efter ett nationellt möte i Stockholm 1968. AFFs starka engagemang i försvarsfrågan, där många av medlemmarna var beredda att totalvägra, och den uppmärksamhet det fick i media påverkade politiker av olika partifärg. 1970 beslutades i riksdagen om inrättandet av en skola för personer som ville förebereda sig inför katastrof- och u-landsarbete och att denna utbildning skulle räknas som värnplikt. Som en konsekvens av detta startades 1972 en sådan utbildning på Sandöskolan i Kramfors. Hans Rosling var aktiv medlem av AFFs Uppsalagrupp och gick tillsammans med hustrun Agneta på Sandöskolan 1976.


Nyckelord


Hans Rosling;Aktionsgruppen för fredstjänst;AFF;Uppsala;Sandöskolan;Kramfors

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!