Hans Rosling som humanist

Lars Klareskog

Sammanfattning


Hans Rosling nöjde sig inte med att beskriva – han ville också förändra. Men han var ingen naiv världsförbättrare utan visste att man måste tala med och till många. Det gjorde han – ibland frustrerad, men aldrig uppgiven. Han var en humanist med förtröstan om människans bästa sidor, men utan illusioner om de värsta. Kollegor och vänner över hela jorden har berättat om hur Hans förändrat deras sätt att förstå världen. Och precis som andra stora humanister kommer naturligtvis hans berättelser och böcker att påverka många människor mycket och länge.


Nyckelord


Hans Rosling;humanist;förstå världen;berättelser;Riskminder;Gapminder

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!