För världen i tiden

Jerker Liljestrand, Jesper Liljestrand

Sammanfattning


Under Hans Roslings livstid förändrades Sverige i grunden vad gäller sjukvård, befolkningens hälsa, utbildning, könsroller och jämställdhet. Att som Hans gjorde växa upp i efterkrigstidens synbara utveckling mot ett välståndssamhälle omfattande nästan alla svenskar, gav slående illustrationer över vad som var möjligt. Att lära sig applicera en del av dessa erfarenheter i fattiga länder, först i Mocambique, gav honom och hans jämnåriga ett unikt perspektiv på global utveckling, användbart både i Sverige, bland svenska universitetsstudenter, och i globala sammanhang. Hans inspirerades och lärde av vad han genomlevde, och han fann nya, genialiska didaktiska metoder att visa oss andra mer om världens utveckling och utmaningar.


Nyckelord


Mocambique;sjukvård;Hans Rosling;Sverige;hälsa;fattiga länder;global utveckling;perspektiv

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!