Socioekonomisk stress tidigt i livet och tillit till andra senare under livscykeln

Martin Lindström

Sammanfattning


Generaliserad tillit till andra människor är både en individuell psykologisk egenskap och en kollektiv egenskap hos sociala kontexter/samhällen. Vissa författare betraktar tillit som en aspekt av socialt kapital. Tillit formas genom vänskapliga relationer, ömsesidighet, ömsesidig hjälp, jämlika relationer, samarbete och optimism och jämlikhet och religion under tonåren och vuxenlivet. Speciellt mitten och slutet av tonåren är formativa år. Låg socioekonomisk status och ekonomisk stress är associerade med låg generaliserad tillit bland både tonåringar och vuxna. Ackumulation av upplevelse av ekonomisk stress över livscykeln är associerade med låg tillit i vuxenlivet synbarligen utan specifika kritisk period.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!