Livskvalitet och välbefinnande hos utövare av träningsformen NIA:

Ulla Sellgren, Ulrika Hallberg Asklund

Sammanfattning


Sammanfattning: 

  • Att regelbundet ägna sig åt fysisk träning leder till hälsovinster men en majoritet av befolkningen tränar ändå inte regelbundet.
  • Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur träningsformen Neuromuscular  Integrative Actions (NIA)  påverkar utövarnas upplevelse av livskvalitet och välbefinnande.
  • Viktigaste faktorn för fortsatt tränande var den tillåtande atmosfären och stödet från de andra deltagarna och ledarna

Nyckelord


Exercise motivation, grounded theory, women wellness, neuromuscular integrative action (NIA)

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!