Barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykiskt sjuk– på väg mot ett familjefokuserat arbetssätt i vuxenpsykiatrin?

Gisela Priebe, Maria Afzelius

Sammanfattning


Barnen påverkas när en förälder är psykiskt sjuk. Hälso- och sjukvårdslagen ändrades 2010 så att deras behov av information, råd och stöd ska beaktas. Artikeln presenterar en registerstudie som genomfördes 2013 och 2014 inom vuxenpsykiatrin i Region Skåne för att undersöka hur lagstiftningen följs i den kliniska vardagen. Resultaten visade att få insatser gavs i de fall då barnen hade uppmärksammats och registrerats. En uppföljning fann en marginell ökning av andelen patienter med registrerade barn för 2016, men den betydande underrapporteringen består. En enkät till personal med utbildning i barnfokuserade interventioner ingick i uppföljningen och visade att de flesta hade genomfört få interventioner under år 2016. Det är angeläget att ett familjeorienterat arbetssätt etableras inom vuxenpsykiatrin.


Nyckelord


interventioner;vuxenpsykiatrin;barn;föräldrar;Region Skäne

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!