Föräldrar med missbruksproblem – möten mellan barnens och föräldrarnas perspektiv

Elisabet Näsman, Karin Alexanderson

Sammanfattning


Intervjuer har genomförts med barn och deras föräldrar med missbruksproblem. Syftet är att få fördjupad kunskap om hur barnens och den missbrukande förälderns respektive perspektiv förhåller sig till varandra. Genomgående framgår att likheter och skillnader mellan föräldrars och barns perspektiv varierar mellan familjerna, men samtidigt finns vissa tendenser. Barnen berättar om mer avvikande beteenden under berusningen och om mer allvarliga följder som överdoser, suicidförsök, övergivenhet, våld och hot m.m. Vidare framstår barnens aktörskap mer i deras berättelser än i föräldrarnas. Kanske behöver det gå en tid efter att missbruket upphört innan en förälder kan se konsekvenserna av sitt missbruk för barnen.


Nyckelord


föräldrar med missbruksproblem;barnens perspektiv;överdoser;suicidförsök;familjer;missbruk

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!