Barnmorskans samtal om alkohol i tidig graviditet med mammor och pappor

Hjördis Högberg, Petra Pålsson, Michael B Wells, Margareta Larsson, Fredrik Spak

Sammanfattning


 

En ny metod har testats för att samtala om alkohol under graviditet. De flesta gravida avstod alkohol efter att graviditeten blivit känd. De som fortsatte dricka alkohol var lika ofta omföderskor som förstföderskor. Det var viktigt för kvinnorna (92%) att få stöd till alkoholfri graviditet från pappan. Fler gravida kvinnor i interventionsgruppen än i jämförelsegruppen erbjöds alkoholfria alternativ och uppgav mödrahälsovården som sin viktigaste informationskälla avseende alkohol. En majoritet av alla pappor/medföräldrar minskade sitt drickande inför föräldraskapet. De pappor/medföräldrar som fyllt i AUDIT tillsammans med den gravida kvinnan var mer nöjda med barnmorskans alkoholsamtal. Under graviditeten är det möjligt att genom screening hitta kvinnor och män med hög alkoholkonsumtion och erbjuda stöd för minskad alkoholkonsumtion i föräldraskapet.


Nyckelord


AUDIT;alkohol och graviditet; barnmorskor;samtal;alkoholkonsumtion;mödrahälsovård;alkoholsamtal

Fulltext:

PDF Fig 1 Fig 2a, 2b


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!