Barn som far illa – om förutsättningar och möjligheter till prevention

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


På ett förtjänstfullt sätt presenteras i detta nummer en kunskapsöversikt om barn som lever med risk för att fara illa. I översikten redovisas kartläggningar för hur det ser ut i Sverige men framför allt presenteras möjligheter till att påverka risksituationer för barn. Översikten är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

 


Nyckelord


barn som far illa;Folkhälsomyndigheten;Socialstyrelsen;samverkansprojekt

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!