Pneumokocksjukdom och pneumokockvaccinationens införande i Sverige

Sven-Arne Silfverdal

Sammanfattning


Pneumokocksjukdom är en av de mest förödande men förebyggbara infektionssjukdomarna hos barn i världen. Allmän pneumokockvaccinering av spädbarn har visat sig vara mycket effektiv men införandet i Sverige gick inte av sig själv. Professor Hans Rosling tog en aktiv roll i att informera allmänheten om pneumokockvaccinet. I debatter aktualiserade han den medicinska professionens ansvar för att informera föräldrar om effektiva och tillgängliga vacciner, även de utanför  vaccinationsprogrammet som inte var kostnadsfria, så att föräldrar/barn kan göra sina egna val och prioriteringar. Det är vår skyldighet i vår profession att informera föräldrar och barn om vacciner och andra medicinska åtgärder, om inte sp bryter vi mot vår professions etiska regler. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!