Folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoutbildning

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Det behövs ökad kunskap om förebyggandets konstpå många nivåer i samhället, vilket vi hoppas bidra med genom detta temanummer om Folkhälsoutbildning i Sverige.


Nyckelord


folkhälsoutbildning;folkhälsoutbildning i Sverige;jämlik hälsa;förebyggande arbete

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!