Förebyggandets konst – utbildning som stöd för kompetent praktik, policy och politik

Charli Eriksson, Håkan Stattin

Sammanfattning


 

En viktig uppgift för vid akademiska lärosäten är att förmedla aktuell kunskap till praktiker och beslutfattare utanför akademin. Vid Örebro universitet görs detta genom bl.a. Förebyggandets konst – psykisk hälsa bland barn och unga och Förebyggandets konst föräldrastöd. Utmaningen var att ge en aktuell utbildning där träffar på campus och IKT (informations- och kommunikationsteknik) möjliggör deltagande av praktiker och beslutsfattare. Förebyggandets konst föräldrastöd (grund/avancerad nivå) har följts upp efter mer än sex månader. Utbildningen har haft betydelse för tänkandet och handling. Utbildningens uppläggning (distanskurs med två träffar på Örebro universitet, inspelade föreläsningar, praktiska inlämningsuppgifter, litteraturstudier och en avslutande praktikanknuten examinationsuppgift) har varit mycket lyckosam. Genom samarbete med myndigheter, forskare och sakkunniga i Sverige har utbildningarna kunnat vara av hög aktualitet och hög kvalitet.


Nyckelord


förebyggandets konst;Örebro universitet;folkhälsoutbildning;institutionen för hälsovetenskaper;

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!