Folkhälsovetenskap – ett integrerat ämne, och en inriktning i det interprofessionella masterprogrammet vid Medicinsk fakultet, Linköpings universitet

Elaine Sjögren, Agneta Kullberg, Margareta Kristenson

Sammanfattning


 

Hälsoorientering med interprofessionellt och problembaserat lärande har en lång tradition vid den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. Detta utgör också grunden för det interprofessionella masterprogram som startade 2008. Detta har utgångspunkt i behovet av att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård för att möta framtidens behov samt utveckla vårdens kvalitet och resultat. Teori och metod för hälsofrämjande, prevention och förbättringskunskap är därför centrala delar för alla professioner på masternivå och inte enbart för folkhälsovetaren. Alla studenter får därmed ett folkhälsovetenskapligt perspektiv i sin ämnesspecifika examen, med möjlighet till fördjupning. Alumni bekräftar att de fått verktyg för att utveckla kvalitet och hälsoorientering av hälso- och sjukvården som de tidigare saknat.


Nyckelord


hälsoorientering;Linköpings universitet;masterprogram;hälsofrämkande hälso- och sjukvård;masternivå;folkhälsovetenskap

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!