Folkhälsovetenskaplig utbildning på distans med unik profil för framtiden

Alexandra Krettek, Sakari Suominen

Sammanfattning


 

Vid Högskolan i Skövde har ämnet folkhälsovetenskap utvecklats kraftigt de senaste två åren och förväntas fortsätta expandera som en strategisk satsning från lärosätet. Ämnets ambition är att erbjuda utbildningar med unik profil som ger studenterna god anställningsbarhet och rustar dem för både nuvarande och framtida hälsoutmaningar. I dagsläget erbjuder Högskolan i Skövde ett flertal utbildningsprogram i folkhälsovetenskap; det tvååriga Hälsocoachprogrammet, det treåriga kandidatprogrammet Folkhälsovetenskapligt program samt magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien. Det senare programmet är unikt i sitt slag, både i Sverige och Norden. Samtliga utbildningsprogram ges på distans med enstaka campusträffar. Artikeln belyser därför även utmaningar och möjligheter med denna undervisningsform och ger praktiska råd hur man kan åstadkomma god genomströmning i distansundervisning.


Nyckelord


folkhälsovetenskap;unik profil;Högskolan i Skövde;magisterprogram;kandidatprogram;campusträffar;distansundervisning

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!