Folkhälsostudenters röster om folkhälsoutbildningen, anställningsbarhet och framtida arbetsmarknaden

Louise Persson, Malin Knutz

Sammanfattning


Artikeln belyser folkhälsostudenters anställningsbarhet och framtida arbetsmarknad. Studenters olika bakgrunder och tidigare yrkeserfarenheter speglar i flera fall deras upplevelser av såväl den folkhälsovetenskapliga utbildningen som deras framtidsutsikter. Studenterna läste folkhälsovetenskap som kompetensutveckling, för att vidareutbilda sig, få fler karriärsmöjligheter och eller för att skaffa spetskompetens inom området barn och unga.

Studenterna beskrev efter avslutad praktikkurs att arbetsgivaren initialt inte visste vilka kompetenser och kvalifikationer en folkhälsovetare besitter. Upplevelsen var därför att deras breda kunskap och kompetens inom folkhälsoområdet mottogs positivt överraskande från arbetsgivaren liksom förmågan att kunna arbeta och tänka tvärsektoriellt. Arbetsmarknaden för folkhälsovetare är bredare än den specifika titeln Folkhälsovetare, och ser därför bättre ut vid en bredare anblick.

 


Nyckelord


folkhälsostudenter;arbetsmarknad;anställningsbarhet;kompetensutveckling

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!