En hälsofrämjande hälso- och sjukvård, vad varför och hur?

Margareta Kristenson

Sammanfattning


 

Ett huvudargument bakom WHO:s initiativ till en hälsofrämjande hälso- och sjukvård var att en re-orientering mot hälsa skulle leda till en effektivare hälso-och sjukvård som bättre mötte samhällets behov. Det andra argumentet var behovet att ta vara på sjukvårdens kunskap, kontaktyta och auktoritet för att stärka folkhälsoinsatserna. Denna ansats, som innebär att utveckla och integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i all hälso- och sjukvård har idag ett starkt vetenskapligt stöd. Den är grunden för målområde 6 i det nationella folkhälsomålet, en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, och dess utveckling drivs av det svenska HFS nätverket. Exempel på hur detta kan ske ges i följande kapitel i detta temanummer.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!