Hemlösas män och kvinnors sjukhusvård

Ulla Beijer

Sammanfattning


Denna artikel presenterar några resultat av en nyligen genomförd studie om hemlösas sjukhusvård (Beijer 2007). Studien omfattar 2285 hemlösa, 1757 män (77%) och 528 (23%) kvinnor, som någon gång under perioden 199 5-97 med säkerhet var dokumenterat hemlösa inom Stockholms stads socialtjänst. Hemlöshetsgruppens sjukhusvård har jämförts med en köns- och åldersmatchad kontrollgrupp ur den allmänna befolkningen bestående av 5000 personer. Denna artikel berör sjukhusvård under en längre livstidsperiod (18 år, perioden 1985-2002) och sjukhusvård med fokus på själva hemlöshetsperioden (1995-97).
This article presents some of the results from a study about homeless health (Beijer 2007). The study includes 2285 homeless, 1757 men and 528 women, whom were certain homeless some time during 199 5-97. The homelessness group was compared with a randomised group of 5000 men and women from the general population. This article concerned hospital care during a period of 18 years (1986-2002) and during the period of the documented homelessness, three years (199 5-97). The study indicates major health inequalities between homeless women and women in general and between homeless men and men in general, and health inequalities between homeless women and homeless men. Key word: homelessness, hospital care, gender differences

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!