Att uppmärksamma barn till svårt sjuka patienter på en neurologisk klinik - utvärdering av implementering av rutiner och arbetssätt

Kristina Alexanderson, Tuula Lumikukka, Petter Tinghög, Kerstin Åkerlund

Sammanfattning


Barn till allvarligt somatiskt sjuka föräldrar löper en förhöjd risk för egen psykisk ohälsa. Här presenteras resultat från utvärderingen av implementering av rutiner och arbetssätt som syftade till att förbättra arbetet med att identifiera, informera samt stödja minderåriga barn till patienter på en neurologisk klinik. Fyra delstudier genomfördes. Resultaten indikerar att trots betydande insatser för att säkerställa att kliniken lever upp till sina lagstadgade uppgifter, fanns en stor förbättringspotential. Hela 80 % av patienter med minderåriga barn hade inte fått information om sina barns rätt till stöd och 40 % hade inte tillräckligt stöd för att utöva sin föräldraroll. Samtidigt noterades en tydlig ökning i andelen personal på kliniken som hade kunskap om sin skyldighet att erbjuda information, råd och stöd. 


Nyckelord


Barn som anhörig, intervention, neurologisk sjukdom, implementering, sjukvård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!