Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena

Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva Ingmarie von Strauss

Sammanfattning


Det föreligger ett akut behov att utbilda folkhälsovetare på grundnivå och som kan möta de globala utmaningarna. Hälsoutmaningarna förändras i takt med långvariga konflikter, människor på flykt, stora katastrofer och en ökande ojämlikhet mellan och inom länder, i en omvärld som är i ständig rörelse. Dagens och morgondagens folkhälsovetare ska kunna arbeta med olika aktörer på skilda arenor; med hälso- och sjukdomsprevention kommunalt, regionalt, nationellt (regering, myndigheter) och internationellt (europeiskt och globalt). Det innefattar även integrationsarbete, internationellt biståndsarbete och humanitärt arbete. Behovet av professionella folkhälsovetare med breda och djupa teoretiska och praktiska kompetenser i globala sammanhang har därför blivit högst relevant. Därför agerar nu Röda Korsets Högskola och startar ett folkhälsovetenskapligt program på kandidatnivå med global inriktning.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!