Hälsofrämjande arbetsmiljö – en framgångsfaktor för god vård

Marcus Strömgren, Lotta Dellve, Andrea Eriksson

Sammanfattning


Hälso- och sjukvårdens arbetsmiljö är viktig för både medarbetare och patienter. Syftet med denna artikel är att beskriva vad som karaktäriserar en hälsofrämjande arbetsmiljö, varför den är viktig inom hälso- och sjukvården och hur en hälsofrämjande arbetsmiljö kan utvecklas. Resultat från vår forskning och tidigare forskning, visar att medarbetares arbetsmiljö, hälsa och engagemang är viktigt för att ge bästa möjliga förutsättningar för att främja patienters hälsa. Viktiga arbetsmiljöfaktorer är i detta sammanhang ett starkt socialt kapital i form av erkännande, ömsesidighet och tillit mellan människor, ett verksamhetsnära ledarskap samt verksamhetsnära utveckling utifrån en systemteoretisk bas där man stödjer och förstår flera faktorer och förhållanden. Det sociala kapitalet kan liknas vid bränslet i ett kretslopp som skapar arbetstillfredsställelse, engagemang och nya arbetssätt. Det verksamhetsnära ledarskapet är viktigt för att skapa förutsättningar för hållbarhet i kretsloppet.

 

 

Work environment issues in health care have importance not only for employees but also for patients. The aim of this article is to describe important conditions for a health-promoting work environment, the significance of this for health care service, and how health-promoting work conditions can be developed. The results from our, as well as from others’, previous research show that employees’ work environment, health and engagement are critical for the improvements of quality of care and patient safety. Important factors are social capital (i.e. recognition, reciprocity and trust between humans), as well as practice-oriented approaches to developments based in system theory perspectives. The social capital can be compared to the fuel in a cycle creating work satisfaction, engagement and new ways of working and a practice-oriented and a servant leadership facilitates the development and the sustainability of this cycle.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!