Tema: Integrativ hälso- och sjukvård med fokus på Vidarkliniken

Bo J.A. Haglund, Torkel Falkenberg, David Finer

Sammanfattning


Temanumret om komplementär/integrativ medicin syftar till att ge en aktuell översikt av sådan verksamhet och den forskning som bedrivs i Sverige och internationellt. I många europeiska länder erbjuds integrativ vård baserad på kombinerad konventionell vård och antroposofisk integrativ medicin. I ­Sverige är sådan samordning koncentrerad till Vidarkliniken. Studier visar att sådan samordnad vård kan vara billigare och ge större patient­tillfredsställelse än enbart konventionell vård. Erfarenheter från sådan teambaserad vård kan utgöra ett viktigt bidrag i den diskussion om styrformer för hälso-och sjukvården som för närvarande pågår i Sverige.


Nyckelord


integrativ medicin;integrativ vård; integrativ;Vidarkliniken;komplemenär medicin;styrformer;patienttillfredställelse

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!