En opinionsbildande hälso- och sjukvård – tar vi vårt ansvar?

Göran Boëthius

Sammanfattning


En ökande insikt om storleken på det förebyggbara sjukvårdsbehovet borde leda till att alla verksamma i hälso- och sjukvården, i kraft av sin kunskap och vardagliga erfarenhet, engagerar sig i en opinionsbildning för att stödja erforderliga hälsopolitiska beslut för att minska sådan sjuklighet. Erfarenheter hämtade från det tobakspreventiva området visar att även djupt rotade uppfattningar i befolkningen och dess politiska företrädare kan påverkas. Men mycket återstår att göra inom levnadsvaneområdet i stort.

 

 

A substantial part of the total burden of disease is made up of conditions that are preventable. Recognizing this fact should make health professionals of all kinds eager to influence public opinion in order to support health political measures aimed at decreasing such sickness. Experience from the tobacco control area shows that politicians indeed can be influenced by health professionals. However, when considering all kinds of recognized unhealthy behavior in the population most of the opinion building work remains to be done.

 

 

En ökande insikt om storleken på det förebyggbara sjukvårdsbehovet borde leda till att alla verksamma i hälso- och sjukvården, i kraft av sin kunskap och vardagliga erfarenhet, engagerar sig i en opinionsbildning för att stödja erforderliga hälsopolitiska beslut för att minska sådan sjuklighet. Erfarenheter hämtade från det tobakspreventiva området visar att även djupt rotade uppfattningar i befolkningen och dess politiska företrädare kan påverkas. Men mycket återstår att göra inom levnadsvaneområdet i stort.


Nyckelord


levnadsvanor; prevention; hälsopolitik; healthy behavior; prevention; health politics

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!