Utsattas och hemlösas ohälsa under de senaste hundra åren

Jan Halldin

Sammanfattning


I denna artikel görs en genomgång av studier av utsattas främst hemlösas ohälsa under de senaste hundra åren i Sverige. Under första hälften av 1900-talet var det främst filantropin och frivilligorganisationerna som stod för hjälpen till de hemlösa. Alkoholmissbruket var utbrett och tuberkulosen fanns på övernattningsställena. Under senare delen av 1900-talet kom det intravenösa missbruket in bland de hemlösa. Hepatit- (främst B och C) och HIV-infektioner kom ibland som konsekvenser av det intravenösa missbruket. Idag behövs en kraftansamling för att utsatta grupper skall få sin lagstadgade rätt till hälso- och sjukvård tillgodosedd.
In this article the author describes ill-health among disadvantaged, principally homeless people, during the latest hundred years in Sweden. During the first half of the twentieth century there was the philanthropy and the voluntary organizations who took the responsibility to help homeless people. Alcohol abuse was widespread and tuberculosis was common in sleeping accommodation places. During the later part of the twentieth century the intravenous drug abuse started among homeless people. Hepatitis (principally B and C) and HIV-infections sometimes came as consequences to the intravenous drug abuse. Today new and coordinated efforts are needed for the disadvantaged groups to have their statutory right to health and medical care supplied. Key words: disadvantaged groups, homeless, ill-health, twentieth century

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!