Absolute abstinence? A mixed methods study of alcohol use during pregnancy among parents and midwives in England and Sweden

Lisa Angelica Schölin

Sammanfattning


Avhandlingen undersöker alkohol under graviditeten och samband med råd, attityder och sociala normer. Studien genomfördes i England, där vid tiden för studien rådet till gravida kvinnor var att avstå, men att begränsa sitt intag om de valde att dricka, och Sverige, där total avhållsamhet rekommenderades. Alkohol kan ha skadliga effekter på det växande fostret, men huruvida en säker gräns existerar debatteras. I vissa länder rapporterar mer än hälften av gravida kvinnor att de dricker alkohol. Faktorer som ålder, socioekonomisk status och alkoholvanor före graviditeten är associerade med fortsatt alkoholintag under graviditeten. Det saknas forskning som inkluderar socio-kulturella faktorer, olika typer av dryckestillfällen och partnerns alkoholvanor. En ökad förståelse för varför kvinnor dricker under graviditeten kan informera policy och praxis för att förebygga alkoholrelaterade fosterskador.

         Denna studie hade en mixed metod-design, bestående av en enkätstudie med 347 föräldrar och intervjuer med 44 föräldrar och 16 barnmorskor. Syftet var att utforska tvärkulturella skillnader i alkoholanvändning under graviditeten från ett socio-ekologiskt perspektiv. Data från de tre studierna syntetiserades och kontrasterades med hjälp av triangulering och kartlades under meta-teman.

         Resultaten visade att alkoholkonsumtion under graviditeten var signifikant mer förekommande bland engelska kvinnor än svenska kvinnor. Partners alkoholvanor verkade inte påverka kvinnors beslut kring alkohol. Moraliska värderingar var understödjande i de diskurser om att alkoholkonsumtion är acceptabel under graviditeten; svenska föräldrar förespråkade fostrets rättigheter medan engelska föräldrar vägde denna rätt mot kvinnans rätt till autonomi. Konsekvent kommunikation om total avhållsamhet var tydlig i Sverige, medan engelska föräldrars upplevelser varierade; vissa rapporterades till och med motstridiga råd. Alla barnmorskor rådde däremot gravida kvinnor att avstå. Resultaten tyder på att tydlig kommunikation om avhållsamhet kan bidra till delade sociala normer emot att dricka alkohol under graviditeten. Brist på tydlig evidens gällande effekterna av låg alkoholkonsumtion tolkades dock på olika sätt i de två länderna.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!