Mer än 50 000 besök hos smt på internet under år 2016

Bo J.A. Haglund

Sammanfattning


Under det 93:e utgivningsåret, 2016, av socialmedicinsk tidskrift (smt) har följande teman behandlats: Nr 1: Ensamkommande flyktingbarn och unga – om hur de har det och hur det är möjligt att åstadkomma förbättringar, Nr 2: Forskning och teori – ett blandnummer, Nr 3: Tio fallstudier i medicinsk humaniora, Nr 4: Medan livet går förbi – Om sjukdomen ME/CFS (Myalgisk encefalomyelit/Kroniskt trötthetssyndrom), Nr 5: Arbete för jämlik hälsa och Nr 6: Forskning och teori: Ett blandnummer.


Nyckelord


statistik;artiklar;läsarstatistik;temanummer;forskning och teori;socialmedicin;smt;Socialmedicinsk tidskrift

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!