Asylsökande barns hälsobehov i Sverige

Sarah Hamed, Hannah Bradby

Sammanfattning


Det stora antalet asylsökande barn, speciellt ensamkommande ungdomar, som har kommit till Sverige gör det viktigt att utvärdera deras vårdbehov. En litteratur granskning samt en utvärdering av välfärdssystemets funktioner har utförts. Barnens röster är osynliga i forskningen som tenderar att tro att barnens hälsouppfattning följer professionellas prioriteringar, vilket inte nödvändigtvis stämmer. Barn och ungdomar har en komplex bild av sin hälsa där livssituationen samt brist på stöd är avgörande. Välfärdssystemet i Sverige är familjecentrerat även om stor vikt läggs på ”barnets bästa” vilket gör att de asylsökande barn och ungdomar som saknar föräldrars stöd riskerar att bli omärkliga. Det är nödvändigt att fokusera på asylsökande barnens röster samt utföra en långsiktig planering för deras hälsobehov för att försäkra likgiltig vård.


Nyckelord


: Asylsökande barn, ensamkommande barn, sjukvård, tandvård

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!