Den problematiska medicinska integrationen

Motzi Eklöf

Sammanfattning


Idag krävs vetenskapliga utvärderingar av nytta och patientsäkerhet när nya terapier ska introduceras i svensk hälso- och sjukvård. Från hög vetenskaplig nivå hänvisas också till nationella traditioner vid bedömningen av terapiers existensberättigande och värde. Artikeln handlar om några aspekter av den central- och nordeuropeiska medicinhistorien av relevans för dagens diskussioner om ”integrativ medicin”. Den antroposofiska läkekonsten bygger i praktiken till stor del på etablerade behandlingstraditioner på det fysikalisk-dietiska området, som varit väl integrerade i svensk medicin och vård. Undantaget gäller antroposofins bearbetning av homeopati, som inte accepterats inom ramen för offentlig vård här. Inlägget avser bidra till förståelse för relationen mellan olika behandlingstraditioner i Sverige och för frågan om innebörder av integrativ medicin.


Nyckelord


antroposofisk läkekonst, fysikalisk-dietiska behandlingsmetoder, homeopati, kurorter, sjukgymnastik

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!