Integrativ hälso- och sjukvård i ett globalt perspektiv

Torkel Falkenberg

Sammanfattning


Hälso- och sjukvården ställs idag inför utmaningar med en åldrande befolkning, kroniska multifaktoriella sjukdomar och mental ohälsa, där vi idag saknar god kunskap om hur vi på bästa sätt behandlar och resurssätter samhället för att klara dessa utmaningar. Världshälsoorganisationen (WHO) menar i sin Traditional Medicine Strategy 2014-2023 att världens länder behöver mobilisera alla goda krafter i samverkan och pekar på den potentialitet som den informella hälso- och sjukvårdssektorn utgör. Den kända placeboforskaren vid Harvard, Ted Kaptchuk menar att det är dags att “move beyond the distinctions of conventional and complementary health care as models opposite to each other” och istället anamma en pluralistisk modell där olika hälsoprofessioner samexisterar och samarbetar, och tillerkänner och accepterar varandras skillnader, fördelar och tillkortakommanden. Motion, kost, massage, akupunktur och mindfulness-baserad kognitiv terapi är några exempel som seglat upp på senare år som möjliga inslag i behandlingen av vissa kroniska sjukdomstillstånd. Sådana komplement är ofta relativt biverkningsfria och kan bidra till en ökad ekonomisk och social hållbarhet, och en sådan ambition, med det bästa från två världar utgör grunden för området integrativ hälso- och sjukvård, som självklart skall vara säker och effektiv och där pragmatiska kliniska prövningar kan bidra till evidensinformerat beslutsfattande.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!