Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som existentiellt tillstånd. Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext.

Ann-Kristin Mimmi Eriksson

Nyckelord


empowerment; existentiellt perspektiv; folkhälsoarbete; gränssituation; health promotion; helhetssyn; holistisk-existentiell; känsla av sammanhang; rehabilitering; salutogen ansats; utmattningssyndrom

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!