Identifiering av psykosociala riskfaktorer på BVC

Marianne Cederblad, Börje Höök, Roland Berg

Sammanfattning


Mödrarna till 1723 barn födda 1995-1996 i Hässleholms och västra Blekinges sjukvårdsområden besvarade under barnets första lev- nadsår bl.a. frågor rörande psykosociala riskfaktorer. I samband med kontrollerna på barnavårdscentralerna vid 3 och 5.5 år gjor- des uppföljningar av barnen med avseende på medicinska problem, beteendeproblem och familjeförhållanden. Barn med ökad risk för psykosociala beteendeproblem kunde endast i begränsad mån identifieras från data under första levnadsåret. Prediktionen från tre års ålder var mer lovandeSambanden mellan utfall och uppgif- ter från tre års ålder var starkare. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!