Forskningsresultat omsatta till politiska beslut

Mats O Karlsson

Sammanfattning


De nya rön som den biomedicinska och kliniska forskningen ger ställer politikerna inför svåra budgetkrav. Ett gemensamt ansvars- tagande mellan politiker, professionerna och administrativa chefer är en nödvändig grund för att styra hälso- och sjukvården. Soci- almedicinen och hälso- och sjukvårdsforskningen kan bidra till den helhetssyn som sätter in kampen för en bättre folkhälsa i ett välfärdpolitiskt sammanhang. Nya forskningsinsatser är önskvär- da med vetenskapligt stöd för den viktiga prioriteringsprocessen, kring metoder för styrning i multiprofessionella organisationer och om samverkansmetodik och vårdkedjebyggande. Läkare har gjort och kan göra viktiga insatser som politiker och politiska rådgivare. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!