Verbal aggression i skolan - Ett könsperspektiv

Miriam Eliasson, Kerstin Isaksson, Lucie Laflamme

Sammanfattning


Verbal aggression mellan elever i skolan har uppmärksammats i media under senare år. Rapporter om grovt språk elever emellan och kränkande sexualiserat språkbruk, främst riktat mot ickor, har varit vanliga. Det är bakgrunden till det pågående avhandlingsar-bete som beskrivs i denna artikel. Artikelns syfte är att beskriva förekomsten av verbal aggression och kopplingar till köns- och makt- relationer mellan flickor och pojkar i skolan. Två delstudier ingår; en enkätundersökning i årskurs 6 och 8 och en observations- och intervjustudie i två 8-klasser. Resultaten visar att verbal aggression är en vanligt förekommande praktik bland pojkar gentemot flickor och andra pojkar, som bidrar till att ojämlikheter mellan pojkar och flickor skapas och upprätthålls i skolan. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!