Närområde och barns avsiktliga skador - En studie i Stockholms län

Anne Reimers, Lucie Laflamme

Sammanfattning


I vilken utsträckning befolkningens sammansättning i ett bostads- område påverkar barns skaderisker undersöks. Elva variabler, som beskriver församlingar i Stockholms län, och som är relaterade till dessas befolknings socioekonomiska och demogra ska karakteristika analyserats samtidigt med hjälp av faktoranalys. Tre sammansättningsdimensioner (faktorer) härleds. Därefter tilldelas varje dimension (index) tre nivåer och församlingarna allokerades till en nivå per faktor. Huruvida varje dimension påverkade oddsen att ett barn skadas avsiktligt (genom självdestruktiv handling eller våld av en annan person) räknades med hjälp av oddskvoter, med de församlingarna med den bästa situationen som jämförelsegrupp. Endast självtillfogade påverkas av att barn utsatts för de omgivningsrelaterade karakteristika som mättes. Barn som bor i områden karakteriserade av högre koncentration av människor med måttlig eller låg social integration – i betydelsen högre koncentration människor som är socialbidragstagare och födda utom de nordiska länderna eller inom dem men inte i Sverige – löper större risk att tillfoga sig själva skador. 


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!